Giới thiệu

 

Điều khoản sử dụng dịch vụ VietNamNet-ID


Để sử dụng dịch vụ do VietNamNet cung cấp, bạn phải đồng ý với các điều khoản sau đây (Xin hãy đọc kỹ). Nếu bạn không tuân thủ hoặc vi phạm các điều khoản đã đề ra, tài khoản của bạn trên VietNamNet-ID sẽ bị khóa, bị loại bỏ mà chúng tôi không cần phải báo trước. Bạn cần phải truy cập thường xuyên đề nắm được những quy định mà chúng tôi thay đổi để phù hợp với những quy định về pháp luật hiện hành.

1. Quy định về bản quyền sở hữu trí tuệ

Chúng tôi hoàn toàn tuân thủ các quy định về bản quyền và sở hữu trí tuệ và cũng yêu cầu người sử dụng dịch vụ của VietNamNet cung cấp cũng phải tuân thủ các quyền sở hữu trí tuệ. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ hoạt động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và sử dụng những nội dung vi phạm sở hữu trí tuệ trên các dịch vụ VietNamNet cung cấp. Chúng tôi sẽ xóa tất cả các nội dung vi phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của người khác do bạn cung cấp, và đồng thời loại bỏ tài khoản của bạn mà không cần phải báo trước. Khi phát hiện người khác vi phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của mình bạn hãy gửi thông báo đến chúng tôi với những thông tin sau:

 1. Thông báo của bạn về nội dung đăng tải của một người dùng khác là vi phạm bản quyền khi chưa được sự đồng ý của người giữ bản quyền.
 2. Một văn bản có chữ ký, dấu của cơ quan có thẩm quyền công nhận quyền sở hữu trí tuệ nội dung của bạn, và bạn cho là nội dung đăng tải đó đang bị vi phạm bản quyền từ người khác.
 3. Thông báo địa chỉ trang web có chứa nội dung vi phạm bản quyền.
 4. Thông tin về cá nhân của bạn (Họ và tên, Điện thoại, Email, Địa chỉ).
 5. Bản cam kết của bạn trước pháp luật về những lời khai của bạn là hoàn toàn đúng, và bạn là chủ sở hữu hoặc đại diện cho người có quyền sở hữu hợp pháp đối với bản quyền sở hữu trí tuệ của nội dung đó.

Nếu phát hiện những hành vi, vi phạm bản quyền xin vui lòng báo cho chúng tôi biết thông qua địa chỉ email: support@tech.vietnamnet.vn. Lưu ý rằng, bắt cứ thông tin sai lệch nào mà bạn cung cấp, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

2. Quy định về nội dung đăng tải

Những dịch vụ do VietNamNet cung cấp hoàn toàn khuyến khích người dùng đăng tải những nội dung lành mạnh và không vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục của nước Việt Nam. Sau đây là những quy định khi bạn đăng tải nôi dung lên những dịch vụ do VietNamNet cung cấp:

 1. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm pháp lý về các nội dung mà bạn đăng tải và kết quả (hậu quả) của việc đưa chúng lên trang các dịch vụ của VietNamNet. Bạn cam kết rằng: (i) bạn sở hữu hoặc có thẩm quyền cần thiết để cho phép VietNamNet sử dụng tất cả bản quyền, thương hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với hoặc liên quan tới tất cả các nội dung mà bạn đăng tải; (ii) bạn có sự đồng ý hoặc cho phép bằng văn bản của từng người xuất hiện trong nội dung đăng tải của bạn; về việc sử dụng tên tuổi hoặc các thông tin tương tự như đã được cảnh báo bởi trang web và được nêu ra trong qui định sử dụng này.
 2. Bạn là người giữ bản quyền về nội dung mà bạn đăng tải, nhưng khi đăng tải lên những dịch vụ mà VietNamNet cung cấp bạn chuyển quyền này cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ có toàn quyền sử dụng những nội dụng này, có thể chỉnh sửa, cắt ngắn hoặc sử dụng một phần của nội để trình bày, biên soạn lại trước khi đưa lên trang web, hay sử dụng vào những mục địch kinh doanh khác của chúng tôi như đăng tải lên các trang web của bên thứ ba hay thực hiện những sửa đổi liên quan. Khi xảy ra tranh chấp, vi phạm pháp luật, khi bên điều tra yêu cầu cung cấp nội dung liên quan vi phạm pháp luật chúng tôi cũng sẽ cung cấp những nội dung này và thông tin cá nhân của bạn để phục vụ cho việc điều tra.
 3. Bạn cũng cho phép người sử dụng dịch vụ của VietNamNet quyền sử dụng (không giới hạn) việc chỉnh sửa lại, phân tán, trình chiếu nội dung đăng tải đó vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.
 4. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không: (i) đăng tải các nội dung đã có bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ phi bạn là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung này hoặc có sự chấp nhận từ những người sở hữu đủ thẩm quyền để đưa những nội dung này lên trang web và chuyển nhượng cho chúng tôi tất cả các quyền sở hữu như đã nêu; (ii) đưa thông tin sai sự thật hoặc xuyên tạc có thể gây hại tới chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào; (iii) đưa các thông tin trái pháp luật; khiêu dâm, nói xấu, bôi nhọ hoặc đe doạ, phân biệt chủng tộc, kích động người khác phạm tội, hoặc các vấn đề khác vi phạm luật pháp và thuần phong văn hoá Việt nam; (iv) đăng những thông tin sai sự thật về bản thân. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có liên quan tới các nội dung do người sử dụng đăng tải này.
 5. Bạn hiểu rằng khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ của/hoặc liên quan tới những thông tin mà người sử dụng trang web đăng tải. Khi truy cập trang web, có thể bạn sẽ thấy một vài thông tin nào đó do người sử dụng đăng tải là không đúng sự thật, không đứng đắn hoặc có thể gây phản cảm và bạn đồng ý thôi không sử dụng dịch vụ, do vậy bạn cũng cam kết không có những hành động chống phá và chỉ truy cập vào những nội dung lành mạnh không bị pháp luật ngăn cấm

3. Bản quyền dịch vụ

Chúng tôi có toàn bộ quyền về những dịch vụ và trang web mà VietNamNet cung cấp, chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về quyền sở hữu trí tuệ đã được đăng ký (Bao gồm hình ảnh, biểu tượng, âm thanh, văn bản và chương trình phần mềm) và công nhận. Bạn không được quyền vi phạm đến bất cứ điều khoản nào dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn không được phép:

 1. Lấy thông tin, tái bản, lưu trữ, phân phát, in, phát hành, trang trí hay tạo những nội dung gì từ những dịch vụ hay trang web của chúng tôi
 2. Thương mại hóa những thông tin, sản phẩm hay dịch vụ lấy từ một phần dịch vụ hay trang web của của chúng tôi mà không được chúng tôi chấp nhận bằng văn bản truớc đó.

4. Sử dụng dịch vụ

Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm trên những dịch vụ do VietNamNet cung cấp, không chịu bất cứ trách nhiệm nào về nội dung hay những hành động của bạn trên trang web từ bên thứ ba có chứa nội dung của VietNamNet-ID. Chúng tôi không đảm bảo tính bảo mật thông tin do những trang web mà bên thứ ba cung cấp, bạn phải thận trọng và lưu ý rằng dịch vụ mà mà bạn đang sử dụng là của VietNamNet cung cấp (Có thể tham khảo các dịch vụ trong phần giới thiệu về VietNamNet-ID).

5. Từ chối trách nhiệm đảm bảo

Nội dung trên mạng được cung cấp bởi rất nhiều nguồn khác nhau, nội dung này có thể được đăng tải bởi người dùng hoặc bị chỉnh sửa bởi bên thứ ba trước khi đưa lên. Vì vậy, bộ phận quản lý và toàn bộ công nhân viên, các công ty liên quan, các tổ chức liên kết VietNamNet không chịu trách nhiệm trước bất cứ thông tin sai lệch, hay rủi ro về mất thông tin cá nhân, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc bất cứ nguyên nhân nào được liệt kê dưới đây:

 1. Nội dung lỗi hoặc thiếu chính xác của người dùng đưa lên.
 2. Những tổn thất cá nhân hoặc tài sản có nguyên nhân từ nội dung không phải của dịch vụ do chúng tôi cung cấp.
 3. Việc sử dụng, truy cập bất hợp pháp máy chủ của VietNamNet và khống chế bởi tin tặc nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, bí mật kinh doanh chứa trong đó hoặc chỉnh sửa và đưa những thông tin sai lệch về nội dung trên trang web.
 4. Thông tin về dịch vụ và trang web của VietNamNet bị chỉnh sửa và cung cấp trái phép của bên thứ ba mà chưa được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.
 5. Bất kỳ lỗi về các phần mềm gián điệp, Virus, lỗi phần mềm trên máy tính của bạn được truyền đến từ bên thứ ba có chứa trang web của chúng tôi.
 6. Bất kỳ lỗi đường truyền bị gián đoạn đến dịch vụ của chúng tôi.

Những trách nhiệm cho từng vi phạm cụ thể sẽ theo pháp luật hiện hành quy định.

6. Cam kết của người sử dụng dịch vụ VietNamNet-ID

Những cam kết sau của người dùng cần bạn phải đọc và đồng ý trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

 1. Bạn đồng ý với tất cả những điều khoản ở trên.
 2. Bạn không được phép sử dụng bất cứ hình thức nào nhằm truy cập trái phép, hoặc sử dụng những công cụ nhằm gây thiệt hại đến những dịch vụ do VietNamNet cung cấp.
 3. Bạn cam kết Không khiếu nại VietNamNet (bồm tất cả cả chinh nhánh, văn phòng đại diện, bộ phận quản lý, tất cả các công nhân viên làm việc tại VietNamNet) về những thiệt hại, tổn thất tinh thần hay vật chất do những nguyên nhân sau:
  • Việc bạn sử dụng dịch vụ của VietNamNet cung cấp
  • Do bạn không tuân thủ các quy định về dịch vụ của VietNamNet đưa ra.
  • Do bạn vi phạm các quy định về đăng tải nội dung (bao gồm trách nhiệm về pháp luật trước nội dung mà bạn đăng tải, những khiếu nại và yêu cầu bồi thường của bên thứ về quyền sở hữu trí tuệ, về nội dung vi phạm mà bạn đưa lên.).